Maturitní zkoušky září 2018

František Adamec Aktuality

Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018: Organizační část MZ třídy 4. A Organizační část MZ třídy 4. C

Opravné zkoušky srpen 2018

František Adamec Aktuality

Pokyn pro opravné komisionální zkoušky a klasifikační zkoušky pro 1. až 4. ročník za 2. pololetí školního roku 2017/2018

Schůzky s rodiči žáků

František Adamec Aktuality

Vážení rodiče, zveme Vás tímto srdečně k účasti na první setkání rodičů a budoucích žáků školy v pátek 22. června 2018 v 15.00 hodin