Maturitní zkoušky

Společná maturitní část

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část

Více informací na Novamaturita.cz

profilová maturitní část

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze 3 povinných předmětů, pro každý obor jsou tyto předměty jiné.

Požadavky a organizace jsou každoročně včas zveřejňovány na školním webu a na školní úřední desce.

Pokud chceš, můžeš si zvolit až 2 další nepovinné předměty.

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Více informací najdeš zde.Seznam doporučené četby k maturitní zkoušce.
 

Termíny maturit


Písemné práce a didaktické testy:

 • středa 11. 4. - písemná práce ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
 • středa   2. 5. - didaktický test MATEMATIKA
                           písemná práce ANGLICKÝ JAZYK
                           písemná práce RUSKÝ JAZYK
 • čtvrtek 3. 5. - didaktický test ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
                        - písemná práce NĚMECKÝ JAZYK
                        - didaktický test RUSKÝ JAZYK
 • pátek    4. 5. - didaktický test ANGLICKÝ JAZYK
                        - didaktický test NĚMECKÝ JAZYK

Agropodnikání

23. 5. - 24. 5. 2018 praktická zkouška z odborných předmětů profilové části MZ

21. - 22. 5. a 25.5. 2018 ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Ekologie a životní prostředí

21. 5. 2018 praktická zkouška z odborných předmětů profilové části MZ

22. 5. 2018 ústní zkoušky společné a profilové části MZ