Školní metodik prevence

Mgr. Iva SLOVÁKOVÁ

Kontakt: slovakova@szeskostelec.cz
Kabinet: biologie, 1. patro přístavba školy

Konzultační hodiny:

čtvrtek 12:15 – 14:00 hod.

Preventivní plán školy

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Například jde o koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.