Zahraniční spolupráce | Pobaltské republiky | Školní zájezd do Pobaltí - duben 2012