Šablony pro SŠ a VOŠ I

František AdamecNezařazené

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Image

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala naše škola pro období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 podporu pro realizaci projektu
„Podpora vzdělávání SŠZE a SOU CHKT – šablony 2017“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007820.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na následující šablony:

  • osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – DVPP,
  • sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv,
  • stáže pedagogů u zaměstnavatelů,
  • tandemová výuka,
  • zapojení odborníka z praxe do výuky,
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a
  • podpora podnikavosti žáků prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma.