Informační schůzka rodičů

František Adamec Aktuality

Informační schůzka rodičů studentů nastupujících do 1. ročníku
konaná dne 21. 6. 2019 – stručný zápis obsahu

Informační schůzka rodičů studentů nastupujících do 1. ročníku –prezentace