Den otevřených dveří

SSZESOUCHKT Kostelec Aktuality

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 30. listopadu 2019 od 8,00 hod.


Průběh:

1) prezence a převzetí anketního lístku – vyplněný odevzdejte na konci prohlídky do krabice označené ANKETA

2) prohlídka školy – začíná pod vedením vyučujícího každých 15 min. – první v 8.15 hod.

3) prohlídka školy – končí po cca 60 minutách ve společenské místnosti, kde jsou pro Vás mimo malého občerstvení v doprovodném programu připraveny:

– přírodovědná poznávací expozice

– ukázky adventních věnců

– expozice včelařského kroužku

– ukázky výukových modelů CHKT

– poznávání semen zemědělských plodin

4) dotazy ke studiu – ředitelka školy bude po celé dopoledne odpovídat na Vaše dotazy ve společenské místnosti na konci prohlídkové trasy

Těšíme se na Vaši návštěvu.