Doporučený postup lékařů pro děti a dorost

František Adamec Aktuality

Základní pojmy:    dítě = dítě, žák, student
Škola = škola, školské zřízení

                                                               

Zodpovědnost za vyhodnocení příznaků akutního infekčního onemocnění

 1. Žáci resp. jejich zákonní zástupci a zletilí žáci jsou zodpovědní za vyhodnocení známek akutního infekčního onemocnění, viz níže, před příchodem do školy nebo na pracoviště praxe. 
 2. Mírnou serózní rýmu (žák se 2x vysmrká) či jedno zakašlání není nepovažováno z odborného hlediska za důvod k vyřazení z kolektivu. Jednoznačným důvodem je teplota více než 37,5°C i bez dalších projevů onemocnění. 
 3. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda žák nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři). 
 4. Žák s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá  být zařazen do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídá zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák. 

Projevy akutního infekčního onemocnění  

 1. teplota 
  • měříme vždy bezkontaktně, výrobce zpravidla doporučuje na čele
  • při hodnocení vždy nutno uvážit odchylku měření
  • výsledná naměřená hodnota je průměrem nejméně 2 měření
 2. kašel  
  • je přirozený reflex k ochraně a očistě dýchacích cest
  • může provázet chronická onemocnění, při nichž většinou není hojný, ani záchvatovitý
  • jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme zejména situaci, když dítě zřejmě a často vykašlává nebo je naopak drážděno k častému suchému kašli
 3. rýma
  • je častým projevem onemocnění chronických onemocnění (serózní-„vodová“)
  • jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme, pokud je hojná sekrece z nosu vyžadující výrazně častější nosní hygienu nebo pokud se změní hlas dítěte (tzv. huhňání)
 4. chrapot
 5. bolesti v krku
 6. bolesti hlavy
 7. kožní výsev
 8. zvracení
 9. průjem
 10. bolesti břicha
 11. bolest svalů a kloubů
 12. schvácenost

Postup praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD)

 1. Onemocnění s teplotou se primárně hodnotí jako respirační (střevní) infekt (onemocnění) bez určení původce a léčí dle příznaků.
 2. Maximálně se využívá možnosti distanční péče – telefon, email, E-recept.
 3. Výtěr ke zjištění původce COVID-19 lékař indikuje (doporučí), pouze pokud je k tomu důvod (průběh nemoci, kontakty, rizikové děti). 
 4. Pokud není vyšetření z pohledu ošetřujícího lékaře indikováno (podle platných odborných doporučení) a přesto je osobou či institucí vyžadováno, je takové vyšetření zpoplatněno.
 5. Nemocnému doporučí lékař domácí léčení minimálně 10 dní. 
 6. Pokud lékař zjistí vyšetřením pozitivitu SARS-CoV-2 (PCR) nařizuje pacientovi izolaci a dále se postupuje podle již vydaných doporučení.

Další postup po izolaci z žákovského kolektivu (péče v domácím prostředí)   

 1. Izolace nemocného v domácím prostředí nejméně po dobu 10 dní od prvních příznaků onemocnění.
 2. Pacient omezí sociální kontakty v rodině na nezbytné minimum. 
 3. Léčba je symptomatická (dle příznaků) – klidový režim, dostatek tekutin, čištění nosu a zvýšená nosní hygiena, podle potřeby léky na snížení teploty, podporující vykašlávání, případně při dráždivém kašli na tlumení kašle.  
 4. Na vyšetření v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se doporučuje předem objednat, či stav nejprve telefonicky konzultovat s lékařem.
 5. Většina dětských infektů nevyžaduje vyšetření lékařem, proto se doporučuje návštěva lékaře jen v případě komplikovaného či jinak nezvyklého průběhu.  
 6. Kontrolní vyšetření po zhojení infektu se obecně nedoporučuje, pokud lékař kontrolu výslovně nedoporučil a pokud se dítě jeví zdravé.
 7. Návrat do kolektivu je možný nejdříve za 10 dní od prvních příznaků onemocnění.   

 Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte a protiepidemická opatření v rodině

 1. U dětí probíhá onemocnění COVID-19 zpravidla mírně nebo bezpříznakově.
 2. Všechny osoby ve společné domácnosti dítěte mají nařízenou karanténu a dodržují zvýšená hygienická opatření, včetně každodenního provádění dezinfekce ploch a předmětů (přípravek s virucidním účinkem) s kterými nemocné dítě bylo v kontaktu. 
 3. K ukončení izolace dítěte je nutné uplynutí nejméně 10 dnů od prvních projevů nemoci a nejméně 3 dny bez příznaků onemocnění (test na Covid není nutný).
 4. Pokud je v době do 90 dní od ukončení izolace dítěte pro pozitivitu COVID-19 prokázáno onemocnění také u jiného člena společné domácnosti, dítěti se karanténa nenařizuje, pokud nejeví známky onemocnění.