Omezení provozu školy od středy 25. 11. 2020

František Adamec Aktuality

Od středy 25. 11. 2020 v souladu s vyhlášením MŠMT a MZ ČR bude probíhat prezenční i distanční výuka ve Střední zemědělské škole a Středním odborném učilišti chladící a klimatizační techniky dle rozpisu v dokumentu Organizace výuky od středy 25. 11. 2020.

Školní jídelna poskytuje stravování pouze zaměstnancům školy a tzv. cizím strávníkům z řad veřejnosti za následujících podmínek:

a) výdejní doba:
změna výdeje pro cizí strávníky od středy 25. 11. 2020
11,00 – 11,40 12,00 – 12,35 výdej pouze do jídlonosičů, ne na talíř

11,40 – 12,00 12,35 – 13,45 zaměstnanci a žáci školy

b) vstup do jídelny s nasazenou rouškou

c) strávníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

d) strávníci čekající na výdej stravy jsou povinni dodržovat rozestupy 2 metry.

Mgr. Yvona Bůžková v.r.
ředitelka školy