Doplňující informace PŘ 2021/22

František Adamec Aktuality

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Doplňující informace po úpravách termínů konání přijímacích zkoušek.

Kritéria přijímacího řízení

Pro maturitní i učební obory zůstávají kritéria vyhlášená ředitelkou školy na webových stránkách školy v platnosti.

Termíny konání přijímacích zkoušek 1. kola

1. termín: 3. 5. 2021                                  2. termín: 4. 5. 2021    

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude zkoušku konat v termínu náhradním.

1. náhradní termín: 2. 6. 2021                     2. náhradní termín 3. 6. 2021

Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určilo ministerstvo školství a zveřejnilo jej na svých internetových stránkách na odkazu:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce byly odeslány všem uchazečům, kteří mají právo konat přijímací zkoušky.

Vyhodnocení přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do maturitních i učebních oborů budou v řádném termínu vyhlášeny nejdříve 19. května (nesmí být dříve) a nejpozději 21. května 2021.

Pro uchazeče, kteří budou konat přijímací zkoušky v náhradním termínu budou výsledky vyhlášeny nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Zápisové lístky

Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči maturitních i učebních oborů odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. Uchazeči, konající přijímací zkoušky v náhradním termínu mohou zápisové lístky odevzdat do 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.