Doplňující školení pro získání osvědčení 1. stupně pro nakládání s prostředky pro ochranu rostlin v rozsahu 8 hodin.

František Adamec Aktuality

Školení proběhne v měsíci listopadu 2021.

V případě vašeho zájmu o uvedené školení kontaktujte správce školení Ing. Jaroslava Hladíka.

Budete zaevidováni a termín školení vám bude včas oznámen.

Kontakt : hladik@szeskostelec.cz

V emailu je nutné uvádět následující údaje :
Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Bydliště včetně PSČ

Ing. Jaroslav Hladík
vedoucí učitel praxe