Pokyn pro opravné komisionální zkoušky a klasifikační zkoušky

František Adamec Aktuality

Pokyn pro opravné komisionální zkoušky a klasifikační zkoušky pro 1. až 3. ročník za 2. pololetí školního roku 2020/2021 najdete zde.