Pokyn pro opravné komisionální zkoušky a klasifikační zkoušky

František Adamec Aktuality

Pokyn pro opravné komisionální zkoušky a klasifikační zkoušky pro 1. až 4. ročník za 2. pololetí školního roku 2021/2022 najdete zde.