Mechanik elektrotechnik pro chladicí a klimatizační techniku a doplňující obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje

František AdamecAktuality

Tato kombinace oborů vzdělání poskytuje žákům střední vzdělání s výučním listem a zároveň střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Výuční list získají žáci po složení závěrečné zkoušky ve třetím ročníku
a maturitní zkoušku skládají ve čtvrtém ročníku.

Délka a forma vzdělání: čtyřleté denní
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou
Maturitní zkouška z praxe se koná formou obhajoby maturitní práce
Datum zahájení vzdělávání: od 1. září 2023 počínaje prvním ročníkem
Přijímací zkoušky: ANO
Přijímací řízení bude probíhat podle kritérií, která naleznete zde.
Ve 4. ročníku je v 1. pololetí odborný výcvik realizován formou měsíční praxe ve firmě.

Učební plán

www.szeskostelec.cz