Erasmus + Edukujme se navzájem

František AdamecNezařazené

Slovenská Duálna Akedémia Súkromná SOŠ Automobilová Bratislava ve spolupráci s Střední zemědělskou školou a Středním odboným učilištěm chladicí a klimatizační techniky z Kostelce nad Orlicí získala grant z fondu Erasmus plus pod číslem 2023-1-SK01-KA210-VET-000158751 a názvem „Edukujme se navzájem”. Jde o šestnáct měsíční projekt, s rozpočtem 60 tisíc EUR, který začíná 1.9.2023 a končí 31.12.2024.

Hlavním cílem projektu je zvýšit atraktivitu výukových programů a vyučovacího procesu na školách zejména v oborech elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik apod., ve kterých se zaměřujeme na tepelná čerpadla, robotizaci a obnovitelné zdroje energie.

Tento cíl je rozdělen na následující dílčí cíle:

  • Zatraktivnění a zkvalitnění didaktiky a metodiky
  • Inovace vyučovacích procesů a materiálů

Během šestnácti měsíců se několikrát osobně setkáme a budeme si navzájem předávat zkušenosti, poznatky a pomůžeme tak k zatraktivnění vyučovacího procesu na obou školách.
Během projektu budou provedeny dva průzkumy mezi studenty a učiteli, abychom zjistili, co přesně jim na výuce v oborech elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik chybí a jak by se to dalo zkvalitnit. Následně bude změna implementována do vyučovacích procesů a ověřena jeho aplikace průzkumem.