Výběrové řízení

František Adamec Aktuality

Ředitelka Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště chladící a klimatizační techniky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici kuchařka, bližší informace zde.

Výběrové řízení

František Adamec Úřední deska

Ředitelka Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště chladící a klimatizační techniky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici údržbář/školník, bližší informace zde.

I-KAP KHK II

František Adamec Nezařazené

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021 Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023 Celkové náklady projektu: 191 669 026,27 Kč Co je cílem projektu?  Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu …