Šablony pro SŠ a VOŠ II

František Adamec Nezařazené

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala naše škola pro období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 podporu pro realizaci projektu„Podpora vzdělávání SZeŠ a SOU CHKT – šablony II“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014501. Projekt je zaměřen na následující aktivity: osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – DVPP, stáže pedagogů u zaměstnavatelů tandemová výuka …

Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky

František Adamec Nezařazené

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013 naše škola realizovala projekt „Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky odborných předmětů v SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí“, s reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01278. Realizací projektu došlo ke zlepšení materiálně-technického vybavení praktické výuky oboru Agropodnikání …