REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

František Adamec Nezařazené

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. DOUČOVÁNÍ: Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022 Výše přidělených finančních prostředků: 17 050 Kč Období realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022 Výše přidělených finančních prostředků: 10 500 Kč DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO …

I-KAP KHK II

František Adamec Nezařazené

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021 Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023 Celkové náklady projektu: 191 669 026,27 Kč Co je cílem projektu?  Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu …

Šablony pro SŠ a VOŠ II

František Adamec Nezařazené

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala naše škola pro období 1. 9. 2019 – 19. 12. 2021 podporu pro realizaci projektu„Podpora vzdělávání SZeŠ a SOU CHKT – šablony II“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014501. Projekt je zaměřen na následující aktivity: osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – DVPP, stáže pedagogů u zaměstnavatelů tandemová výuka …

Šablony pro SŠ a VOŠ I

František Adamec Nezařazené

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala naše škola pro období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 podporu pro realizaci projektu„Podpora vzdělávání SŠZE a SOU CHKT – šablony 2017“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007820. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na následující šablony: osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – DVPP, sdílení …

Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky

František Adamec Nezařazené

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013 naše škola realizovala projekt „Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky odborných předmětů v SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí“, s reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01278. Realizací projektu došlo ke zlepšení materiálně-technického vybavení praktické výuky oboru Agropodnikání …