Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky

František Adamec Nezařazené

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013 naše škola realizovala projekt „Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky odborných předmětů v SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí“, s reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01278. Realizací projektu došlo ke zlepšení materiálně-technického vybavení praktické výuky oboru Agropodnikání …