Erasmus 2023 – 2027

František AdamecNezařazené

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky získala v roce 2023 akreditaci Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy číslo 2022-1-CZ01-KA120-VET-000109117. Platnost akreditace 1. 2. 2023 až 31. 12. 2027 Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace a má dostatečnou provozní …

Erasmus + Edukujme se navzájem

František AdamecNezařazené

Slovenská Duálna Akedémia Súkromná SOŠ Automobilová Bratislava ve spolupráci s Střední zemědělskou školou a Středním odboným učilištěm chladicí a klimatizační techniky z Kostelce nad Orlicí získala grant z fondu Erasmus plus pod číslem 2023-1-SK01-KA210-VET-000158751 a názvem „Edukujme se navzájem”. Jde o šestnáct měsíční projekt, s rozpočtem 60 tisíc EUR, který začíná 1.9.2023 a končí 31.12.2024. Hlavním cílem projektu je zvýšit …

OP JAK – šablony pro SŠ

František AdamecNezařazené

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání získala naše škola pro období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025 podporu pro realizaci projektu “OP JAK – šablony pro SŠ” s reg. číslem CZ.02.02.02/00/22_003/0003584. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu …

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

František AdamecNezařazené

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 Výše přidělených finančních prostředků: 40 000 Kč Období realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. …

I-KAP KHK II

František AdamecNezařazené

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021 Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023 Celkové náklady projektu: 191 669 026,27 Kč Co je cílem projektu?  Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu …

Šablony pro SŠ a VOŠ II

František AdamecNezařazené

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala naše škola pro období 1. 9. 2019 – 19. 12. 2021 podporu pro realizaci projektu„Podpora vzdělávání SZeŠ a SOU CHKT – šablony II“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014501. Projekt je zaměřen na následující aktivity: osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – DVPP, stáže pedagogů u zaměstnavatelů tandemová výuka …

Šablony pro SŠ a VOŠ I

František AdamecNezařazené

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala naše škola pro období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 podporu pro realizaci projektu„Podpora vzdělávání SŠZE a SOU CHKT – šablony 2017“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007820. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na následující šablony: osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – DVPP, sdílení …

Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky

František AdamecNezařazené

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013 naše škola realizovala projekt „Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky odborných předmětů v SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí“, s reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01278. Realizací projektu došlo ke zlepšení materiálně-technického vybavení praktické výuky oboru Agropodnikání …