Podnikání


Dvouletá maturitní nástavba pro všechny absolventy učebních oborů! Zaměříš se na ekonomiku, účetnictví, marketing a management. Doděláš si maturitu, získáš kvalitní základ pro vlastní podnikání či práci v administrativních a ekonomických oborech. A když budeš chtít, můžeš jít klidně studovat na vysokou školu.

Naučíš se ovládat klávesnici všemi deseti, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky. Mimo to budeš vědět, jak zpracovávat účetní doklady, osvojíš si metody a techniky účtování, daní a zpracovat účetní výkazy a daňová přiznání. Uplatníš se především v oblasti, pro kterou jsi se připravoval v učebním oboru.

A po maturitě můžeš klidně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v ekonomických oborech.

Proč studovat obor podnikání


 • Doděláš si maturitu

  Většina zaměstnavatelů požaduje maturitní vzdělání. Zvýšíš tak své uplatnění na trhu práce.

 • naučíš se moderní dovednosti

  Především ekonomiku a účetnictví, ale naučíš se i základy marketingu a managementu.

 • Zvýšíš své uplatnění na trhu práce

  Lepší kvalifikace znamená více možností. A většinou i vyšší platové ohodnocení.

 • Naučíš se cizí jazyk

  Třeba s angličtinou se domluvíš kdekoliv na světě, takže cestování bude mnohem příjemnější.

 • Můžeš rozjet vlastní firmu

  Obor podnikání nemá své jméno jen tak. Získáš veškeré znalosti k tomu, abys mohl začít podnikat.

Co ti chceme nabídnout?


 • Doděláš si maturitu a otevřeš si nové možnosti uplatnění
 • Můžeš se zapojit do sportovních aktivit na škole
 • Získáš i praktické znalosti z oblasti zemědělství a techniky
 • Krásné prostředí školy 

Jak to u nás vypadá?


Proč právě Kostelec?

 • 1. Tradice

  Jsme malá rodinná škola s individuálním přístupem k studentům podle jejich potřeb.

 • 2. Prostředí

  Nejsme “betonovou” školou. Areál je plný zeleně a malých hospodářských zvířat.

 • 3. Ubytování

  Nabízíme možnost ubytování v domě mládeže a kvalitní celodenní stravu.

Naši absolventi dobývají svět


Uplatnění a profil absolventa


Odborníci z Národního ústavu odborného vzdělávání sepsali toto uplatnění:

Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání.

Přihláška ke studiu (PDF)
Informace o přijímacím řízení
Školní vzdělávací program (PDF)

 

KÓD OBORU
64-41-L/51

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podnikání

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – nástavbové studium

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Dvouleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Do hodnocení přijímacího řízení se počítají známky z předchozího studia základní školy. Pro přijetí je podmínkou mít výuční list z jakéhokoliv učebního oboru.

Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30