Přijímací řízení


Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných
žáků
Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Agropodnikání 4 Maturita 60
Zemědělec
Farmář
3 Závěrečná zkouška 24
Mechanik pro chladící a klimatizační techniku 4 Maturita 24
Elektromechanik pro chladící a klimatizační techniku 3 Závěrečná zkouška 24
 
 • Přijímací řízení na naši školu má dvě podoby. Pro maturitní obory se jedná o jednotnou přijímací zkoušku. Na učební obory se přijímací zkoušky neskládají, ale určuje se pořadí uchazečů podle průměrného prospěchu z předposledního ročníku a prvního pololetí posledního ročníku. Kompletní informace můžeš najít dole na stránce.

 

Průběh přijímacího řízení

 

 • Podání přihlášky

  Přihlášku na střední školu můžeš podat kdykoliv, ale nejpozději do 1. 3. 2020. Pokud už víš, že se chceš přihlásit na naši školu, nejlepší možností je podat přihlášku hned teď, ať nepropásneš termín!

 • Přijímací řízení

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, musíš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se koná ve dvou termínech – 14. dubna 2020 nebo 15. dubna 2020. Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká.

 • Podání zápisového lístku

  Pokud se úspěšně dostaneš na naši školu – gratulujeme! Musíš ale nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení rozhodnutí doručit na sekretariát školy zápisový lístek. Ten můžeš doručit buď osobně nebo poštou.

 
 

Z čeho budou přijímací zkoušky pro maturitní obory?


Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 • Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu

 • Potřebuješ více informací?

  Vážení a milí uchazeči o studium na maturitní obory,

  Přijímací zkoušky se budou konat v termínu vyhlášeném MŠMT. Podle současných informací to bude nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole.

  Pozvánky k těmto přijímacím zkouškám budeme rozesílat nejpozději 5 pracovních dnů před vyhlášeným termínem konání přijímací zkoušky.

  Zkoušky budou žáci konat ve škole, kterou mají v přihlášce uvedenou jako první v pořadí.

  Vyhodnocení zkoušek bude provádět Cermat a bude trvat 6 dní. V den zpřístupnění výsledků škole bude provedeno vyhodnocení dosažených bodů.

  Zveřejnění výsledků přijímacího řízení proběhne nejdéle následující den na webových stránkách školy. Identifikace uchazeče bude pod registračním číslem, které zašleme spolu s pozvánkou.

  Zápisové lístky bude nezbytné odeslat nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

  Odvolání proti nepřijetí není v letošním přijímacím řízení přípustné.

  Nové rozhodnutí o přijetí vydá ředitelka školy uchazečům, pro které se uvolní místo po ukončení přijímaní zápisových lístků přijatými žáky. To bude nejdéle 5 pracovních dní od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.


  Máš dotaz? Napiš nám!


  SZeŠ a SOU CHKT
  Kostelec nad Orlicí

  Komenského 873
  Kostelec nad Orlicí 517 41

    +420 494 323 711
    +420 603 803 594
   szes@szeskostelec.cz