Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

František Adamec Aktuality, Úřední deska

V návaznosti na Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a s ní související metodiku MŠMT, vydala ředitelka školy přílohu školního řádu, která specifikuje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Znění vyhlášky naleznete zde. Metodiku MŠMT k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 naleznete …

Certifikace

František Adamec Úřední deska

Královéhradecký kraj získal certifikaci dle ČSN EN ISO 50001:2019 hospodaření s energií pro vybrané organizace. Certifikát zde a Energetická politika zde.