Opravné zkoušky srpen 2019

František Adamec Aktuality

Pokyn pro opravné komisionální zkoušky a klasifikační zkoušky pro 1. až 4. ročník za 2. pololetí školního roku 2018/2019

Informační schůzka rodičů

František Adamec Aktuality

Informační schůzka rodičů studentů nastupujících do 1. ročníku konaná dne 21. 6. 2019 – stručný zápis obsahu Informační schůzka rodičů studentů nastupujících do 1. ročníku –prezentace