Mechanik elektrotechnik pro chladicí a klimatizační techniku a doplňující obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje

František AdamecAktuality

Tato kombinace oborů vzdělání poskytuje žákům střední vzdělání s výučním listem a zároveň střední vzdělání s maturitní zkouškou. Výuční list získají žáci po složení závěrečné zkoušky ve třetím ročníkua maturitní zkoušku skládají ve čtvrtém ročníku. Délka a forma vzdělání: čtyřleté denníStupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškouMaturitní zkouška z praxe se koná formou obhajoby maturitní práceDatum zahájení …