Upozornění pro cizí strávníky

František Adamec Aktuality

Od úterý 1. 6. 2021 mohou cizí strávníci opět konzumovat jídlo u nás v jídelně, při dodržení hygienických pravidel: 1) dle zákona mít u sebe doklad o bezinfekčnosti (test, očkovaní, prodělaná nemoc) 2) chodit ve vyhrazeném čase  1100 – 1140               1200 – 1235 3) umýt si ruce a použít desinfekci 4)nosit ochranu úst a nosu (respirátor), kterou sundáte až u stolu …

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

František Adamec Aktuality

Učební obory:41-51-H/01 Zemědělec – farmář – zde.26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje se specializací na chladící a klimatizační techniku – zde. Maturitní obory:26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik se zaměřením na chladicí a klimatizační techniku – zde.41-41-M/01 Agropodnikání – zde.

Informace k přijímacím zkouškám v souvislosti testováním uchazečů

František Adamec Aktuality

Uchazeč se může zúčastnit přijímacích zkoušek pouze tehdy a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. Doklad podle …

Doplňující informace PŘ 2021/22

František Adamec Aktuality

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 Doplňující informace po úpravách termínů konání přijímacích zkoušek. Kritéria přijímacího řízení Pro maturitní i učební obory zůstávají kritéria vyhlášená ředitelkou školy na webových stránkách školy v platnosti. Termíny konání přijímacích zkoušek 1. kola 1. termín: 3. 5. 2021                                  2. termín: 4. 5. 2021     Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v …

Provoz školy od 27. 2. 2021

František Adamec Aktuality

Výuka ve škole probíhá distančním způsobem.a) Distanční výuka je pro všechny žáky školy povinná.b) Primárním komunikačním kanálem pro sdílení materiálů a zdrojů a zadávání úkolů v distančním vzdělávání je aplikace Google Classroom.c) Povinnou součástí distančního vzdělávání je vzdělávání prostřednictvím aplikace Google Meet: Vyučující plánují meet hodiny v classroomu svých předmětů přednostně dle aktuálně platného rozvrhu. Termín a čas zároveň zadávají do …

Provoz školy, domova mládeže a školní jídelny od 4. ledna 2021

František Adamec Aktuality

Výuka ve škole probíhá distančním způsobem.a) Distanční výuka je pro všechny žáky školy povinná.b) Primárním komunikačním kanálem pro sdílení materiálů a zdrojů a zadávání úkolů v distančním vzdělávání je aplikace Google Classroom.c) Povinnou součástí distančního vzdělávání je vzdělávání prostřednictvím aplikace Google Meet:– Vyučující plánují meet hodiny v classroomu svých předmětů přednostně dle aktuálně platného rozvrhu. Termín a čas zároveň zadávají do …

Volno ředitelky školy

František Adamec Aktuality

Na dny 17. a 18. prosince 2020 vyhlašuje ředitelka školy v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů, volno ředitele školy z provozních důvodů. Z důvodu karanténního opatření ve čtvrtek a v pátek školní jídelna nevaří. Na volno ředitelky školy navazují dva dny mimořádného volna MŠMT a vánoční prázdniny. Výuka začne 4. ledna …