Provoz školy od 27. 2. 2021

František Adamec Aktuality

Výuka ve škole probíhá distančním způsobem.a) Distanční výuka je pro všechny žáky školy povinná.b) Primárním komunikačním kanálem pro sdílení materiálů a zdrojů a zadávání úkolů v distančním vzdělávání je aplikace Google Classroom.c) Povinnou součástí distančního vzdělávání je vzdělávání prostřednictvím aplikace Google Meet: Vyučující plánují meet hodiny v classroomu svých předmětů přednostně dle aktuálně platného rozvrhu. Termín a čas zároveň zadávají do …

Provoz školy, domova mládeže a školní jídelny od 4. ledna 2021

František Adamec Aktuality

Výuka ve škole probíhá distančním způsobem.a) Distanční výuka je pro všechny žáky školy povinná.b) Primárním komunikačním kanálem pro sdílení materiálů a zdrojů a zadávání úkolů v distančním vzdělávání je aplikace Google Classroom.c) Povinnou součástí distančního vzdělávání je vzdělávání prostřednictvím aplikace Google Meet:– Vyučující plánují meet hodiny v classroomu svých předmětů přednostně dle aktuálně platného rozvrhu. Termín a čas zároveň zadávají do …

Volno ředitelky školy

František Adamec Aktuality

Na dny 17. a 18. prosince 2020 vyhlašuje ředitelka školy v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů, volno ředitele školy z provozních důvodů. Z důvodu karanténního opatření ve čtvrtek a v pátek školní jídelna nevaří. Na volno ředitelky školy navazují dva dny mimořádného volna MŠMT a vánoční prázdniny. Výuka začne 4. ledna …

Pozvánka na on-line Den otevřených dveří

František Adamec Aktuality

Zveme Vás na on-line den otevřených dveří, který se bude konatve středu 9. prosince 2020za pomoci služby Microsoft Teams. Pro vstup na schůzku Vám postačí:> mobilní aplikace Microsoft Teams> a volba času schůzky: Dopolední setkání:> 8,00 – 12,00 odkaz zde Večerní setkání:> 18,00 – 21,00 odkaz zde Co Vám škola nabízí? Podívejte se na video: Vaše dotazy nám můžete odeslat …

Organizace výuky od středy 25. 11. 2020

František Adamec Aktuality

Vážení a milí kolegové, žáci a rodiče, pokud se nezmění vládní opatření bude výuka od 25. 11. do 18. 12. 2020 probíhat podle následujícího rozpisu a v souladu s aktuálním rozvrhem hodin. 4. A a 4. M výuka bez TV dle rozvrhu. 3. F a 3. R výuka bez TV dle rozvrhu (začínají OV) 1.A25. 11. distanční výuka, v odpoledních …

Omezení provozu školy od středy 25. 11. 2020

František Adamec Aktuality

Od středy 25. 11. 2020 v souladu s vyhlášením MŠMT a MZ ČR bude probíhat prezenční i distanční výuka ve Střední zemědělské škole a Středním odborném učilišti chladící a klimatizační techniky dle rozpisu v dokumentu Organizace výuky od středy 25. 11. 2020. Školní jídelna poskytuje stravování pouze zaměstnancům školy a tzv. cizím strávníkům z řad veřejnosti za následujících podmínek: a) výdejní doba: změna …

Doporučený postup lékařů pro děti a dorost

František Adamec Aktuality

Základní pojmy:    dítě = dítě, žák, student Škola = škola, školské zřízení                                                                 Zodpovědnost za vyhodnocení příznaků akutního infekčního onemocnění Žáci resp. jejich zákonní zástupci a zletilí žáci jsou zodpovědní za vyhodnocení známek akutního infekčního onemocnění, viz níže, před příchodem do školy nebo na pracoviště praxe.  Mírnou serózní rýmu (žák se 2x vysmrká) či jedno zakašlání není …

Organizační opatření platná od 1. 9. 2020

František Adamec Aktuality

Organizační opatření pro zajištění ochrany zdraví a provozu školy, školní jídelny a domova mládeže najdete zde. Organizační opatření pro zajištění distančního vzdělávání najdete zde.