Schůzky s rodiči žáků

František Adamec Aktuality

Vážení rodiče, zveme Vás tímto srdečně k účasti na třídních schůzkách, které se konají v pátek 14. 4. 2023, společná schůzka s třídním učitelem je v 15.00 hod. Individuální konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími od 13.00 do 16.00 hod., pro obory “Elektromechanik pro zařízení a přístroje“ a “Mechanik elektrotechnik“ konzultace s mistry v Havlíčkově ul. 156. Těšíme se na Vaši …

Mechanik elektrotechnik pro chladicí a klimatizační techniku a doplňující obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje

František Adamec Aktuality

Tato kombinace oborů vzdělání poskytuje žákům střední vzdělání s výučním listem a zároveň střední vzdělání s maturitní zkouškou. Výuční list získají žáci po složení závěrečné zkoušky ve třetím ročníkua maturitní zkoušku skládají ve čtvrtém ročníku. Délka a forma vzdělání: čtyřleté denníStupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškouMaturitní zkouška z praxe se koná formou obhajoby maturitní práceDatum zahájení …