Výchovné poradenství

Mgr. Marta Bělková

Kontakt: belkova@szeskostelec.cz
Kabinet: VVZ hlavní budova 1. patro

Konzultační hodiny:

liché úterý   14:00 – 14:30 hod.
sudé pondělí  13:00 – 13:45 hod.


Výchovná poradkyně je na škole proto, aby ti pomohla se studiem a kariérou. Nečekej ale, že tě poradkyně bude doučovat. Je tu především k tomu, aby ti zodpověděla na otázky týkající se tvé budoucí kariéry – ať už je to další vzdělání nebo nástup do práce.