Rozvrh sportovních kroužků pro letošní rok

Kromě kurzů (lyžařský výcvik v 1. ročníku a sportovní letní kurz v 3. ročníku) máme pravidelné sportovní kroužky. S těmi se pak účastníme středoškolských soutěží.

Pondělí 19:00 až 20:30

Středa  19:00 až 20:30