Kynologie

Jsme jediná škola v republice, která přistupuje systematicky k výcviku psů.

Vychováváme německé ovčáky od štěněte po dobu 2 let. Na konci výcviku pak pes i žák dostanou certifikát. Studenti si po ukončení výcviku mohou psa odkoupit za velmi výhodných podmínek (cena psa jsou pouze náklady, které s psem byly spojené).

S touto specializací se naši absolventi uplatňují například u celní a policejní služby nebo v armádě ČR, především díky získané certifikaci a obrovským zkušenostem, které se jen tak získat nedají.

Přidej se k nám!

Chceš o kynologii v Kostelci vědět víc?


Kynologie na škole je plně v naší režii. Každý rok kupujeme německé ovčáky a žáci se jim věnují od štěněte až po konec výcviku a jejich certifikaci. Zajišťují jim veškerou péči, výchovu a výcvik. Poslední vycvičené psy jsme směřovali sportovním směrem – sportovní kynologii.

Z žáku se poté stávají specialisté na práci se psy. Podle kvalit psa a žáka pak pes získává certifikát – vždy minimálně ZZO. Psa si poté může žák odkoupit za pořizovací náklady.

Spolupracujeme například s celní službou, kam jezdíme i na exkurze. Každý rok pořádáme kynologickou soutěž, které se účastní i policie.

V republice existují celkem 4 školy, kde se studenti mohou účastnit kynologického výcviku a SŠZE a SOU CHKT Kostelec je jedinou z nich, která ke kynologii přistupuje takto systematicky.