Nabídka kurzů

Naše škola nabízí i kurzy pro veřejnost. Konkrétně se jedná o rekvalifikační kurz “Kurz pro výkon obecných zemědělských činností”, který je předpokladem pro získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání.

Druhým nabízeným kurzem je kurz Základy v oboru chlazení – chladící a klimatizační technika. Tento kurz nabízí komplexní vzdělání pro práci s chladící a klimatizační technikou

Posledním nabízeným kurzem je Inseminační kurz. Ten pořádáme každý rok a je potřebný pro možnost inseminace vlastních plemenic.

Více informace o našich kurzech naleznete níže na stránce.