Maturitní zkoušky

Společná maturitní část

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část

Více informací na Novamaturita.cz

profilová maturitní část

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze 3 povinných předmětů, pro každý obor jsou tyto předměty jiné.

Požadavky a organizace jsou každoročně včas zveřejňovány na školním webu a na školní úřední desce.

Pokud chceš, můžeš si zvolit až 2 další nepovinné předměty.

 

Profilová část MZ povinné a nepovinné předměty 2019 Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Povolené pomůcky pro MZ společná část
Více informací najdeš zde.Seznam doporučené četby k maturitní zkoušce.
 

Termíny maturit


PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

10. 4. 2019 Český jazyk a literatura PP

11. 4. 2019 Cizí jazyky PP

2. 5. – 7. 5. 2019 Matematika DT

Anglický jazyk DT

Český jazyk a literatura DT

2. cizí jazyky DT

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA

13. 5. - 17. 5. svatý týden 2. P a 4. A

20. 5. - 21. 5. maturita 2. P

20. 5. - 23.5. praktická zkouška 4. A

24. 5. - 30. 5. ústní zkouška 4. A