Maturitní zkoušky

Společná maturitní část

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část

Více informací na webových stránkách CERMAT

profilová maturitní část

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze 3 povinných předmětů, pro každý obor jsou tyto předměty jiné.

Požadavky a organizace jsou každoročně včas zveřejňovány na školním webu a na školní úřední desce.

Pokud chceš, můžeš si zvolit až 2 další nepovinné předměty.

 

Profilová část MZ povinné a nepovinné předměty 2021Seznam doporučené četby k maturitní zkoušce.Pokyn k maturitním zkouškám v roce 2021Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkouškyPovolené pomůcky pro MZ společná část
 

Termíny maturit


MZ písemné práce z ČJL: 1. 4. 2022
MZ didaktické testy z ČJL, CJ a MAT: 2. 5. – 5. 5. 2022
Studijní volno: 9. 5. – 13. 5. 2022
Praktické zkoušky třída 4. A: 16. 5. – 18. 5. 2022
Ústní zkoušky třída 4. A: 19. 5. – 24. 5. 2022
Praktické zkoušky třída 4. M: 25. 5. – 26. 5. 2022
Ústní zkoušky třída 4. M: 27. 5. 2022