Maturitní zkoušky

Společná maturitní část

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část

Více informací na webových stránkách CERMATMaturitní kalendář

profilová maturitní část

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze 3 povinných předmětů, pro každý obor jsou tyto předměty jiné.

Požadavky a organizace jsou každoročně včas zveřejňovány na školním webu a na školní úřední desce.

Pokud chceš, můžeš si zvolit až 2 další nepovinné předměty.

 

Profilová část MZ povinné a nepovinné předměty 2023Seznam doporučené četby k maturitní zkoušce.Pokyn k maturitním zkouškám v roce 2023Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkouškyPovolené pomůcky pro MZ společná část
 

Termíny maturit


Podání přihlášky k maturitmí zkoušce: 1. 12. 2022
Předání seznamu literárních děl: 31. 3. 2023
MZ písemné práce z CJ: 4. 4. 2023
MZ písemné práce z ČJL: 5. 4. 2023
MZ didaktické testy z ČJL, CJ a MAT: 2. 5. – 5. 5. 2023
Konzultační dny k MZ: 9. 5. – 12. 5. 2023
Studijní volno: 15. 5. – 19. 5. 2023
MZ 2023 – profilová část: 22. 5. – 1. 6. 2023