Maturitní zkoušky

Společná maturitní část

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část

Více informací na webových stránkách CERMATMaturitní kalendář

profilová maturitní část

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze 3 povinných předmětů, pro každý obor jsou tyto předměty jiné.

Požadavky a organizace jsou každoročně včas zveřejňovány na školním webu a na školní úřední desce.

Pokud chceš, můžeš si zvolit až 2 další nepovinné předměty.

 

Profilová část MZ povinné a nepovinné předměty 2024Seznam doporučené četby k maturitní zkoušce.Pokyn k maturitním zkouškám v roce 2024Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkouškyPovolené pomůcky pro MZ společná část
 

Termíny maturit


Podání přihlášky k maturitmí zkoušce: 1. 12. 2023
Předání seznamu literárních děl: 27. 3. 2024
MZ písemné práce z CJ: 2. 4. 2024
MZ písemné práce z ČJL: 3. 4. 2024
MZ didaktické testy z ČJL, CJ a MAT: 2. 5. – 3. 5. 2024
Konzultační dny k MZ: 6. 5. – 7. 5. 2024
Studijní volno 4.M: 6. 5. – 10. 5. 2024
Studijní volno 4.A: 8. 5. – 14. 5. 2024
MZ 2023 – profilová část 4.M: 13. 5. – 17. 5. 2024
MZ 2023 – profilová část 4.A: 15. 5. – 24. 5. 2024