Maturitní zkoušky

Společná maturitní část

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část

Více informací na webových stránkách CERMAT

profilová maturitní část

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze 3 povinných předmětů, pro každý obor jsou tyto předměty jiné.

Požadavky a organizace jsou každoročně včas zveřejňovány na školním webu a na školní úřední desce.

Pokud chceš, můžeš si zvolit až 2 další nepovinné předměty.

 

Profilová část MZ povinné a nepovinné předměty 2021Seznam doporučené četby k maturitní zkoušce.Pokyn k maturitním zkouškám v roce 2021Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkouškyPovolené pomůcky pro MZ společná část
 

Termíny maturit


Třída 4. A podzimní termín:

Profilová část MZ:
4. A – 9. 9. 2021 od 9,00 hod ústní zkoušky
4. A – 9. 9. 2021 od 13,00 hod praktické zkoušky