Maturitní zkoušky

Společná maturitní část

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část

Více informací na webových stránkách CERMAT

profilová maturitní část

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze 3 povinných předmětů, pro každý obor jsou tyto předměty jiné.

Požadavky a organizace jsou každoročně včas zveřejňovány na školním webu a na školní úřední desce.

Pokud chceš, můžeš si zvolit až 2 další nepovinné předměty.

 

Profilová část MZ povinné a nepovinné předměty 2021Seznam doporučené četby k maturitní zkoušce.Pokyn k maturitním zkouškám v roce 2021Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkouškyPovolené pomůcky pro MZ společná část
 

Termíny maturit


Třída 4. A  a 4. M- jarní termín:

studijní volno: 31. 5. – 4. 6.

společná část MZ:

24. 5. – DT Matematika a Anglický jazyk
25. 5. – DT Český jazyk
26. 5. – DT Ruský jazyk

Profilová část MZ:
4. M – 7. a 8. 6. praktické zkoušky
4. M – 9. 6. ústní zkouška

4. A – 14. až 16. 6. praktické zkoušky
4. A – 17. až 18. 6. ústní zkoušky