EUROPASS

Co je Europass  dodatek k osvědčení

  • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.
  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
  • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).
  • Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“
  • Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz
  • Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Europass ke stažení školní rok 2023/2024:

Název oboruKód oboru
Agropodnikání41-41-M/01CZENDE
Zemědělec – farmář41-51-H/01CZENDE
Mechanik elektrotechnik26-41-L/01CZENDE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje26-52-H/01CZENDE

Europass ke stažení školní rok 2022/2023:

Název oboruKód oboru
Agropodnikání41-41-M/01CZEN
Zemědělec – farmář41-51-H/01CZEN
Mechanik elektrotechnik26-41-L/01CZEN
Elektromechanik pro zařízení a přístroje26-52-H/01CZEN

Europass ke stažení školní rok 2021/2022:

Název oboruKód oboru
Agropodnikání41-41-M/01CZENDE
Zemědělec – farmář41-51-H/01CZENDE
Mechanik elektrotechnik26-41-L/01CZENDEFR
Elektromechanik pro zařízení a přístroje26-52-H/01CZENDEFR