Partneři – spolupracující firmy

Zřizovatel:

Logo zřizovatele Královehradecký kraj

Partneři - spolupracující firmy


Spolupracujeme s profesními sdruženími českých i zahraničních firem v oblasti chladicí a klimatizační techniky i s předními zemědělskými podniky regionu.
Níže zmíněné podniky, firmy a sdružení školu podporují jak po stránce materiální, tak technické. Díky nim jsou realizovány např. stáže pedagogických pracovníků, škola může využívat jejich odborné poradenství a konzultace, bonusem jsou odborné exkurze a externí praxe žáků na předem nasmlouvaných pracovištích.