Pedagogičtí pracovníci


Jméno Předmět Email Telefon
Mgr. Yvona Bůžková Ředitelka školy, Chemie Buzkova@szeskostelec.cz +420 739 624 647
Ing. František Adamec Zástupce ředitelky školy, ICT (ICT koordinátor školy) Adamec@szeskostelec.cz +420 702 004 366
Ing. Jaroslav Hladík Vedoucí učitel praxe, odborné předměty Hladik@szeskostelec.cz +420 733 132 624
Roman Adámek Odborné předměty a odborný výcvik SOU Adamek@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Petra Anderlová Kynologie Anderlova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Ing. Jan Bělka Chovatelské předměty, praxe Belkova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Mgr. Marta Bělková Výchovná poradkyně, český jazyk, dějepis, občanská výuka Belkova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Ing. Bohuslava Bezdíčková Chemie, pěstování rostlin, ochrana rostlin Bezdickova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Ing. Eva Diblíková Chovatelské předměty Diblikova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Pavel Hejčl Odborný výcvik, odborné předměty SOU Hejcl@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Mgr. Kristýna Hostinská Angličtina Hostinska@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Jaroslav Chaloupka Učitel odborného výcviku Chaloupkaj@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Mgr. Sylva Chaloupková Matematika Chaloupkova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Eva Jandová Učitelka odborného výcviku Jandova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
pan Jan Janouškovec Chladicí zařízení +420 494 323 711
Mgr. Petr Kaňka IKT, fyzika, matematika Kanka@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Ing. Zdeněk Kováříček Odborný výcvik, praxe, základy mechanizace Kovaricek@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Mgr. Gabriela Krtičková Anglický jazyk Krtickova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
PaedDr. Ladislav Miček Dějepis, zeměpis, ruština, český jazyk Micek@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Ing. Dagmar Mlatečková Chovatelské předměty, pěstování rostlin Mlateckova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Mgr. Iva Mňuková Školní metodik prevence, odborné předměty Mnukova@szeskostelec.cz  +420 494 323 711
Ing. Mgr. Vlasta Novohradská Chovatelské předměty, praxe Novohradska@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Mgr. Petr Novotný Tělocvik, biologie Novotny@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Ing. Iva Petrláková Ekonomické předměty Petrlakova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Zdeněk Pešek Odborný výcvik, odborné elektrotechnické předměty Pesek@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Mgr. Pavel Prášek Český jazyk, němčina, občanská nauka Prasek@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Ing. Miloslav Schuma Odborné elektrotechnické předměty Schuma@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Mgr.Miroslav Švarc Anglický jazyk Svarc@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Švorc Roman Odborný výcvik, základy mechanizace Svorc@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Ing. Pavel Tomáš Chladicí zařízení +420 494 323 711
Ing. Dušana Wittichová Ekologická praxe, myslivost, lesnictví, odborné ekologické předměty Wittichova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Petra Makrlíková Vedoucí vychovatelka Makrlikova@szeskostelec.cz +420 601 365 527
Jarmila Martínková Vychovatelka DM  Martinkova@szeskostelec.cz +420 731 574 466
Libuše Krsková Vychovatelka DM  Krstkova@szeskostelec.cz +420 731 574 466
Luděk Ruprich Vychovatel DM  Ruprich@szeskostelec.cz +420 731 574 466
Kateřina Vyskočilová Vychovatelka DM  Vyskocilova@szeskostelec.cz +420 731 574 466

Nepedagogičtí pracovníci

Jméno Funkce Email Telefon
Bc. Miroslava Novotná Hospodářska školy Novotna@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Jana Ontlová Sekretariát Ontlova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Alena Padriánová Účetní, fakturace Padrianova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Jana Čapková DiS. Účetní Capkova@szeskostelec.cz +420 494 323 711
Iva Hanušová Vedoucí školní jídelny Hanusova@szeskostelec.cz +420 739 720 026
Jaroslav Malec Správce budov Malec@szeskostelec.cz +420 601  365 495
Václav Kopřiva Údržbář Udrzba@szeskostelec.cz +420 601  365 495
Eva Macháčková DM Havlíčkova 156 eva.Machackova11@seznam.cz +420 602 694 277

Zpět na kontakty