Agropodnikání


Jako absolvent agropodnikání můžeš podnikat v zemědělství, stát se zootechnikem, farmářem, mechanizátorem nebo agronomem. Naučíš se pěstovat rostliny, chovat zvířata, základy ekonomiky, biologie a chemie. Zvládneš komunikovat ve dvou světových jazycích. Zdarma získáš řidičák na traktor a osobní auto. Ve zkratce – pokud máš vztah k přírodě, je agropodnikání přímo pro tebe!

Ve 3. ročníku si zvolíš specializaci. První variantou je zemědělský a lesní provoz s odbornými předměty zaměřenými především na pěstování rostlin, lesnictví, mechanizaci a právní nauku.Po absolvování předmětu myslivost ve 4. ročníku, si můžeš požádat o vydání loveckého lístku.

Pokud se rozhodneš pro specializaci Chovatelství a kynologie, zaměříš se například na chovatelství drobných zvířat, krmivářství a pícninářství nebo plemenářství. A velkou částí této specializace je i předmět kynologie, kde pracuješ na výchově a výcviku psa – od štěněte až po služební či sportovní využitelnost! Po ukončení studia si pak vycvičeného psa můžeš výhodně koupit a ještě víc si rozšířit uplatnitelnost na trhu práce!

Proč studovat agropodnikání?


 • Řidičák zdarma

  Získáš řidičák na traktor a osobní auto během studia.

 • Široké možnosti uplatnění

  Můžeš se stát zootechnikem, pracovat ve službách pro zemědělství, ochraně a tvorbě krajiny, obchodovat či podnikat. Uplatnění absolventa je opravdu velmi široké.

 • Studuješ to, co tě baví

  Díky specializaci si můžeš vybrat, kam se bude tvůj obor ubírat.

 • Důraz na praktické dovednosti

  Pěstování, seřizování, chovatelství, lesnictví, kynologie či myslivost. Všechny tyto a mnohé další věci se naučíš přímo v terénu.

 • Rozšířena dotace jazyků a výpočetní techniky

  Naučíš se mluvit dvěma jazyky. S počítačem zvládneš nejen jakoukoliv administrativu, ale také obsluhovat odborné programy. Prostě skvělý začátek kariéry v 21. století!

Co ti můžeme nabídnout?


 • Spolupracujeme s místními statky a farmami – během studia tak získáš praktické zkušenosti v různých podmínkách
 • Motivační prostředí školy – kvalitní vybavení dílen, vlastní pozemky, škola plná zeleně
 • Přímo ve škole máme malá zvířata (králíky, slepice, kachny, beránky) a větší zvířata máme na statcích u partnerů
 • Řidičák na traktor a osobní auto je opravdu zdarma. A k tomu máš možnost získat spoustu dalších certifikátů.

Jak to u nás vypadá?Proč právě Kostelec?

 • 1. Tradice

  Zemědělství učíme už přes 120 let. Přestože používáme nejmodernější technologie v oblasti chovatelství a zemědělství, stále respektujeme tradiční zemědělské hodnoty.

 • 2. Uplatnění

  Většina našich absolventů má práci dříve než ukončí studium. Díky kvalitní a prakticky zaměřené výuce a širokému uplatnění to ani u tebe nebude jiné.

 • 3. Prostupnost

  Pokud pro tebe bude maturitní obor příliš těžký, nebo naopak učební obor příliš lehký, můžeš za splnění určitých podmínek přestoupit a zůstat na stejné škole.

Naši absolventi dobývají svět


Vlastimil Suk

Když jsem se před lety rozhodoval, na jakou zemědělskou školu jít, nebylo to vůbec jednoduché. Objel jsem jich několik. V momentě, kdy jsem navštívil tuto „zemědělku“, v Kostelci nad Orlicí, měl jsem vybráno. Nejenom tím, kolik oborů, kroužků a dalších zájmových aktivit škola nabízí, ale i milým přístupem pedagogů. A zvolil jsem dobře. Díky této škole jsem se dozvěděl o zemědělství vše, co je potřeba, některé věci si vyzkoušel i v praxi, udělal jsem si řidičský průkaz na traktor a poznal spoustu milých učitelů. Na čtyři roky studia na této škole nikdy nezapomenu. Pokud váháte, na jakou školu jít, doporučuju právě tuhle v Kostelci nad Orlicí.

Daniel Symon, student ČZU v Praze

Jestliže máte rádi přírodu a baví vás práce se zvířaty a venku, rozhodně běžte na zemědělku. Naučíte se zacházet s různými typy zvířat, s nejrůznějšími stroji a získáte manuální zručnost a dovednost. Na zemědělce máme stroje a možnosti jaké na jiné škole nejsou. Máme kombajn, traktory, polnosti, dobytek, psy a mnoho dalších zvířat. Můžete absolvovat veliké spektrum kurzů. Zahraniční stáže a pobyty, ty vám dají veliký nadhled a ani nemusíte umět plynule jazyk.

Uplatnění a profil absolventa


Odborníci z Národního ústavu odborného vzdělávání sepsali toto uplatnění:

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích, ve šlechtitelských a semenářských podnicích, v ekonomických útvarech podniků a ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, prodejce techniky apod.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B.

Informace o přijímacím řízení
Školní vzdělávací program (PDF)

 

KÓD OBORU
41-41-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Agropodnikání

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají pro oba typy studia – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Do hodnocení přijímacího řízení se počítají známky z předchozího studia základní školy. Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
60