Šablony pro SŠ a VOŠ II

František AdamecNezařazené

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala naše škola pro období 1. 9. 2019 – 19. 12. 2021 podporu pro realizaci projektu
„Podpora vzdělávání SZeŠ a SOU CHKT – šablony II“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014501.

Projekt je zaměřen na následující aktivity:

  • osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – DVPP,
  • stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • tandemová výuka
  • zapojení odborníka z praxe do výuky
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • kluby pro žáky SŠ