REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

František AdamecNezařazené

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

DOUČOVÁNÍ:

Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022 Výše přidělených finančních prostředků: 17 050 Kč

Období realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022 Výše přidělených finančních prostředků: 10 500 Kč

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO ŠKOLY – PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI:

Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 Výše přidělených finančních prostředků: 40 000 Kč

Realizace investice 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace NPO

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO ŠKOLY – DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY

Období realizace projektu: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023 Výše přidělených finančních prostředků: 303 000 Kč.