DIGITALIZUJEME ŠKOLU

František AdamecNezařazené

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 Výše přidělených finančních prostředků: 40 000 Kč

Období realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Výše přidělených finančních prostředků: 54 000 Kč

  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Období realizace projektu: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023 Výše přidělených finančních prostředků: 303 000 Kč.

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

DOUČOVÁNÍ:

Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022 Výše přidělených finančních prostředků: 17 050 Kč
Období realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022 Výše přidělených finančních prostředků: 10 500 Kč