Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky

František AdamecNezařazené

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013 naše škola realizovala projekt
Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky odborných předmětů v SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí“, s reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01278.

  • Realizací projektu došlo ke zlepšení materiálně-technického vybavení praktické výuky oboru Agropodnikání a Elektromechanik pro zařízení a přístroje SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí. Nákupem nových moderních strojů a přístrojů došlo k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky a získávání nových znalostí a dovedností, které absolventi školy lépe uplatní na trhu práce v regionu.
  • V rámci projektu byly vybaveny dílny odborného výcviku podle potřeb ŠVP v oblasti chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Dále byly pořízeny zemědělské stroje, díky nimž došlo ke zlepšení materiálně technického vybavení pro praktickou výuku oborů Agropodnikání.
  • Fyzické zlepšení vybavení vzdělávacího procesu umožní studentům získat potřebné praktické znalosti a dovednosti, které plně uplatní v rámci praxí absolvovaných na konkrétních zakázkách přímo u firem. U absolventů školy se zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

logo