Erasmus 2023 – 2027

František AdamecNezařazené

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky získala v roce 2023 akreditaci Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
číslo 2022-1-CZ01-KA120-VET-000109117.

Platnost akreditace 1. 2. 2023 až 31. 12. 2027

Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace a má dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho realizaci.

Hlavním cílem realizace projektů v období akreditace je zvýšit atraktivitu výukových programů a vyučovacího procesu v oborech ve kterých škola poskytuje vzdělání.

Tento cíl je rozdělen na následující dílčí cíle:

A. Získání odborných pedagogů do pracovního poměru a jejich stabilizace ve škole
Cílem je motivace odborníků pracovat ve školství a učit mladé lidi. Chceme nabídnout mladým a novým pedagogům možnost dalšího rozvoje v podobě školení a stínování ve školách, firmách a zemědělských podnicích. Zároveň jim chceme dát možnost zlepšovat a udržovat své jazykové dovednosti a vytvářet příležitost k seberealizaci. Tento cíl naplňuje i potřebu digitalizace ve výuce, nových vzdělávacích metod, a především i získávání nejnovějších poznatků v odborných oblastech. Odborná školení a stínování budou realizována ve firmách a odborných školách v zahraničí. Jazykové kurzy jsou plánovány na jazykových školách.

B. Management rodinné farmy
Počty rodinných farem se v ČR snižují. Velké zemědělské podniky vytlačují malé farmáře. V mnoha případech rodinné farmy nedosahují na podmínky dotačních titulů. Chceme posílit motivaci žáků v učebním oboru k zakládání a udržování malých farem a uvědomění si, že farmář je i manažerem celé farmy. Rodinné farmy v Rakousku mají silnou tradici, která stále roste. V ČR je tomu bohužel naopak. Cílem je získání povědomí a proniknutí do rodinné tradice zahraničních zemědělců s důrazem na kvalitu produktů a přesahem do sociální oblasti ve smyslu “v rodině je síla”. Posílení vztahu k místu, k půdě.

C. Žáci chladírenství z českých dceřiných firem do mateřských koncernů v zahraničí
V ČR se nachází mnoho dceřiných firem, se kterými spolupracujeme. Jedná se však většinou o obchodní zastoupení a montážní činnost. Tyto firmy spadají pod zahraniční velké výrobní koncerny. Žáci mají možnost tyto závody navštívit již dnes formou 1-2denní exkurze. Dlouhodobější praxe v těchto firmách by jim přinesla lepší poznání komponentů, se kterými se v rámci chlazení (klimatizace, tepelná čerpadla, chladničky) setkávají, pochopení principu technologie výroby a v neposlední řadě rozvoj jazykových kompetencí pro lepší uplatnění na trhu práce. Naučí se spojit teorii s praktickým použitím, především ale chceme motivovat, aby žáci zůstávali ve svém oboru i po studiu a zajistili si práci u těchto firem.

Sledujte naše webové stránky a sociální média, na nich informujeme o našich aktivitách a průběhu projektu.